EN
 

Erland Knudssøn Madsen: Naturens frekvens

Billedhugger, maler og grafiker Erland Knudssøn Madsen (f. 1942) er en iagttager af naturen, og den er en stadig inspirationskilde. Hans kunstneriske oeuvre og livsprojekt er tunet ind på naturens frekvens, og en kontinuerlig optegnelse, måling, fornemmelse og iagttagelse heraf.

Erland Knudssøn Madsen arbejder med både maleri, grafik og skulptur, og uanset udtryk og materiale løber der en særlig strømning igennem værkerne – en naturopfattelse og bestræbelse på at forstå og komme livet nærmere. Forholdet mellem menneske og natur, livet og døden og mellem alverdens myter og historien – før og nu. Om end der kan være referencer til den synlige verden, er Erland Knudssøn Madsens værker oftest rettet mod den indre verden og tager afsæt heri. Det er de dybere lag; tanker og indtryk – en puls, en linje, en form og en farve. 

Erland Knudssøn Madsen er repræsenteret på museer landet over, heriblandt i Vendsyssel Kunstmuseums samling med adskillige værker, hvoraf størsteparten præsenteres på herværende fokusudstilling i anledning af kunstnerens 80 år. Blandt værkerne indgår både skulpturer fra ’Instrument’- og ’Sind-serierne’. Værker, der synes at have en iboende opfordring til at undersøge og skabe rum til eftertænksomhed – mane til eftertanke.

Udstillingen vises fra den 6. september - 13. november 2022.