EN
 

Niels Larsen Stevns

Stevns Videnscenter

Tilbygningen er et Videnscenter for maleren Niels Larsen Stevns (1864-1941) – en af dansk kunsts mest markante malere. Stevns er særlig knyttet til Vendsyssel og det gamle Hjørring Kunstmuseum, der lå i Brinck Seidelinsgade.

I 1936 malede Stevns seks store fresker med motiver fra vendelboernes historie i det daværende Centralbiblioteks læsesal. Da museet i 1972 flyttede ind i bygningen brugte man ligeledes salen som bibliotek for de mange kunstbøger, der findes i museets arkiv. Da museet flyttede i 2003 var det ikke muligt at ’flytte’ freskerne med, men museet har i sin samling flere forarbejder hertil samt et større antal malerier og akvareller. Hertil er kommet flere donationer fra private og samlingen er vokset markant gennem de sidste par år. Derfor er det naturligt, at Stevns også indtager en vægtig plads i det ny Vendsyssel Kunstmuseum. Dette er opnået med det ny Videnscenter. Med egne værker og langtidsdeponeringer fra flere museer i landet, heriblandt store samlinger fra Louisiana Museum for Moderne Kunst og Østsjællands Museum, har Vendsyssel Kunstmuseum mulighed for at vise skiftende udstillinger i Videnscenteret og formidle den nyeste forskning indenfor Niels Larsen Stevns. 

Stevns1
Stevns2

Freskerne

Niels Larsen Stevns (1864-1941) fresker har til huse i arkitekt Jens Jacobsens (1887-1968) smukke gule bygning i Brinck Seidelinsgade 10. Bygningen er opført som centralbibliotek for Hjørring Amt i 1926-27, og har fra 1972-2003 fungeret som byens kunstmuseum. I dag tilhører bygningen Sparekassen Danmark.

I det, der var de voksnes læsesal i det gamle bibliotek, hænger Larsen Stevns´ fresker, som er malet direkte på væggen i den våde puds. Larsen Stevns forklarer: “Freskomaleri kræver, at man ved, hvad man vil lave. Ikke et Penselsstrøg kan forandres, uden at et Stykke af Kalkpudset skal hugges ud.” Freskerne blev malet i løbet af sommeren 1936 af den 72 år gamle Larsen Stevns og er bekostet af Ny Carlsbergfondet. Selve malearbejdet tog Larsen Stevns og en assistent 4 måneder. Opgaven lød at male motiver med tilknytning til Vendsyssel. Larsen Stevns løste opgaven og malede historiske fortællinger, hvor vendelboerne har spillet en afgørende rolle for danmarkshistorien. Freskerne omfatter to serier på hver tre billeder med motiver fra Vendsyssels historie. Den ene handler om bondeføreren Lars Dyrskjøt, den anden om søofficer Skipper Clement.

Niels Larsen Stevns er fremtrædende i den danske kunsthistorie, ikke mindst på grund af hans dristige og koloristiske farvesyn, hvor han på en helt særlig måde evner at sætte elementerne i spil.

Skipper Clement

De tre billeder i Skipper Clements serien skildrer Skipper Clement som leder af bondeoprøret mod adelen og som en af de store skikkelser i Vendsyssels historie. Skipper Clement var søofficer under Christian den 2. Han fungerede i perioden 1525-34 som fribytter, der ernærede sig ved kaprervirksomhed. Fortællestrukturen i billederne løber ikke i læseretningen som i Lars Dyrskjøt serien, men fra midten og ud. Skipper Clement er placeret i midten, hvorfra han som feltherre styrer hele sceneriet. Historien udfoldes med udgangspunkt i det midterste billede.

Stevns3
Stevns4

Lars Dyrskjøt

De tre billeder i serien skildrer, hvordan Lars Dyrskjøt kæmper sammen med vendelboerne mod svenskerne. Historien er hentet fra Lars Dyrskjøts sidste døgn på jorden i 1644. De svenske tropper står ved Aalborg, klar til at sætte over den tilfrosne fjord, for at erobre resten af Jylland. Men vendelboerne samler bondemilitsen ved Nørresundby og kæmper bravt mod svensken anført af den 84 år gamle Lars Dyrskjøt. Scenerne er skildret i en række rytterbilleder, hvor rytterne i det første billede angiver læseretningen.