EN
 

Fotosalg

Fotosalg

Du kan mod et gebyr bestille fotos i høj opløsning af værker i Vendsyssel Kunstmuseums samling ved at henvende dig til museet på mail: info@vkm.dk

Størstedelen af værkerne i samlingen er fotograferet digitalt, men det kan være nødvendigt med en nyoptagelse.

Betaling:

Prisen for eksisterende optagelser til ikke-kommercielt brug (forskning o.a) er 500 kr. inkl. moms.

Prisen for eksisterende optagelser til kommercielt brug (forlag o.a.) er 1.000 kr. inkl. moms.

Skal værket nyoptages, må der påregnes en ekstra udgift, som fastsættes ved henvendelse til museet.


Reproduktionsbetingelser

Værker er som udgangspunkt omfattet af ophavsret, når kunstneren er nulevende eller har været død i mindre end 70 år.

Tilladelsen for brug af reproduktioner omfatter kun museets fotorettigheder og ikke kunstnerens (eller arvingers) eventuelle ophavsret. Derfor skal du søge om tilladelse til at bruge billedet hos den, der ejer rettighederne til værket. Museet opfordrer til, at man kontakter VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark) derom.

VISDA

Copydan-huset
Bryggervangen 8
2100 København Ø
Danmark

Telefon +45 35 44 14 91
Mail mail@visda.dk
Web visda.dk

Reproduktioner af værker under copyright må ikke beskæres, overtrykkes eller gøres større end originalen, uden særlig tilladelse fra ophavsmanden til værket og museet.

Kreditering: Der skal i forbindelse med reproduktionen altid gøres opmærksom på:

  • Kunstnerens navn, værkets titel og datering
  • At værket ejes af Vendsyssel Kunstmuseum
  • Navnet på fotografen

Et eksemplar af den publikation, hvori reproduktionen forekommer, skal sendes vederlagsfrit til museets bibliotek, med mindre andet aftales.

Fotografiet må ikke uden tilladelse fra museet videregives til andre, kopieres eller anvendes til andre formål end det oplyste.

Elektronisk lagring af materialet er kun tilladt i produktionsperioden, d.v.s. alle digitale gengivelser af museets værker skal slettes umiddelbart efter brug.