EN
 

I tråd med naturen - Gobelinvæveren Jenny Hansen

I 2021 fylder gobelinvæver Jenny Hansen 70 år. I den anledning vil Vendsyssel Kunstmuseum markere dette med en udstilling, som sætter fokus på kunstnerens gobeliner fra de sidste to årtier. 

Jenny Hansen har markeret sig stærkt på den danske kunstscene med sine nyfortolkninger af en stolt gobelintradition og må betegnes som en af de førende tekstilkunstnere i samtiden, der mestrer gobelinvævningens håndværk. 

Med udstillingen og den tilhørende publikation vil museet kaste nyt lys over Jenny Hansens værk fra de sidste 20 år, hvor formsproget har ændret sig fra primært at være optaget af det geometrisk abstrakte til at hente inspiration fra naturens motiver. Takket være støtte fra Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet kunne museet i 2019 erhverve værket ’Spejlinger’ fra 2018, der på fornem vis repræsenterer det nye billedunivers i kunstnerens produktion med motiver fra naturen. ´Spejlinger´ anses som et hovedværk og vil naturligvis være med i udstillingen.

Udstillingen er arrangeret i tæt samarbejde med gobelinvæver Jenny Hansen.

Udstillingen er støttet af:

Augustinus Fonden og Statens Kunstfond.