EN
 

Pernille Egeskov - Belonging

Udstillingen Belonging har fokus på temaet tilhørsforhold og ligger i tydelig forlængelse af Pernille Egeskovs (f. 1970) eksisterende værkpraksis. Tilhørsforhold behandles i udstillingen i bred forstand; geografisk, til natur, til kultur, til sin familie, sin partner, sin krop, sit køn eller sin religion.

Tilhørsforhold er et yderst interessant og relevant emne i en verden, hvor det både fysisk og digitalt er muligt at flytte sig, og hvor mange desværre er nødsaget på flugt; hvornår føler man så, at man hører til et sted? Hvornår føler man sig så hjemme?

 

Tilhørsforhold i Vendsyssel

I en periode hen over efteråret 2019 gjorde Egeskov ophold i Vendsyssel Kunstmuseums kunstnerbolig og -atelier med det formål at indsamle vendelboernes stemmer.

Udstillingen præsenterer interviewsamtaler med borgere i forskellige aldersgrupper, køn og tidslig længde af bopæl i Vendsyssel, som alle spørges om deres opfattelse af, hvornår man hører til – eller ikke hører til – et givent sted; i dette tilfælde Vendsyssel. Blandt de deltagende er også politikere, heriblandt borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt.

Med afsæt i vendelboernes identitetsforståelse og tilhørsforhold til netop Vendsyssel – en landsdel, der er adskilt fra det øvrige Jylland af Limfjorden mod syd og Tranum mod vest – ansporer Egeskov sit publikum æstetisk, poetisk og taktilt.

Mangesidige betragtninger udfolder sig gennem materialer såsom fundne objekter, tekstiler med iboende betydninger og organisk materiale – som når hun for eksempel anvender menneskehår som sytråd.

Egeskovs værker fremstår ofte abstrakte, men bearbejder emner og gemmer på fortællinger, der vedrører os alle.

Belonging er en udvidet version af særudstillingen af samme navn, der henover efteråret 2019 blev vist på Bornholms Kunstmuseum.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond.

Udstillingen vises 18. januar - 3. maj 2020