EN
 

MODERJORD - Samlingsophængning

Tre temaer

MODERJORD præsenterer et værkudvalg fra Vendsyssel Kunstmuseums samling. Struktureret under tre forskellige kategorier tematiserer værkerne hver for sig og som en helhed samspillet mellem menneske og natur – på tværs af tider og genrer.

Fra grundlæggende spørgsmål og tvetydige svar om EKSISTENS. Til tanker om det utæmmede og umiddelbare, livets oprindelse og det, der former os. Om MODERLIGHED, ophav, relationer og kærlighed. Og slutteligt MENNESKET I NATUREN som en vej til erkendelse i forsøget på at blive klogere på os selv og at forstå den verden og de rammer, vi lever og agerer i.

 

Rammesætning

Hvor stammer vi fra? Hvad kommer vi af? Gennem tiden synes mennesket at have følt et inderligt behov for at kende til sin oprindelse – og dertil de faktorer, der har formet du og jeg til dem, vi er.

Menneskehedens udvikling har en lang historie bag sig, som vi endnu kun har sporadisk kendskab til.

Betegnelsen MODERJORD er i udgangspunktet en sammentrækning af det menneskelige og naturen. Den dækker dels over en personificering af naturen, men eksisterer også som et vidnesbyrd om, at de to er nært forbundne.

Eksempler herpå forekommer i rigt omfang inden for både videnskab og religion.

Ved begravelser anvendes formuleringer såsom »fra denne jord skabte vi jer, og til den skal I vende tilbage, og vi skal frembringe jer af den endnu en gang« og »af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå.«  De to citater stammer fra ceremonien omkring henholdsvis den muslimske og den kristne jordpåkastelse.

I den forstand er mennesket naturen. På én gang udgør naturen udgangspunktet og slutningen. Men også et rum for livets udfoldelse og aftryk undervejs. Forholdet mellem menneske og natur har gennem tiden været et tilbagevendende emne, og det eksisterer som en vekselvirkning, hvor de to poler yder gensidig indflydelse på hinanden.

Udstillingen vises indtil 27. oktober 2019