EN
 

Nyerhvervelser

Henover sommeren viser Vendsyssel Kunstmuseum et udpluk af de værker, som er tilgået museets samling gennem de senere år. Værkerne fordeler sig indenfor både maleri, skulptur, kunsthåndværk og grafik. Udover de værker, som museet har kunnet erhverve, bl.a. takket være arven efter outsiderkunstneren Kristian Hildebrandt, er en række værker blevet doneret til museet af kunstnere, f.eks. i forbindelse med udstilling på museet eller ophold i kunstnerboligen, offentlige institutioner og virksomheder samt private. Disse værker indgår nu i museets samling, hvor de hver især supplerer den eksisterende samling.   

I 2013 var museet samarbejdspartner i projektet ’Kunstnermøde i Vendsyssel’ og erhvervede efterfølgende fra Det Grafiske Værksted i Hjørring mappen på i alt 12 tryk, som de medvirkende kunstnere havde udført under projektforløbet. Fra Steinprent i Thorshavn erhvervede museet i 2015 den grafiske mappe ’Wisconsinsuiten’ af billedkunstner Svend-Allan Sørensen, som udover at udstille på museet i 2009 også var tilknyttet som ekstern kurator på museets 50 års jubilæumsudstilling ’Tid og Tegn’ i 2013.

Billedhuggerne Marit Benthe Norheim og Claus Ørntoft har begge igennem de senere år arbejdet på store projekter. Førstnævnte med skabelsen af og realiseringen af de tre sejlende skulpturer ’Life-boats’: ’Mit skib er ladet med Længsel’, ’Mit skib er ladet med Liv’ og ’Mit skib er ladet med Minder’. Sidstnævnte med skulpturinstallationen ’Dronningens løver’, udført til parken ved Marselisborg. Værket var en gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 70-års-dagen i 2010 fra en række givere. Det er lykkedes museet at erhverve bronzemodeller af begge projekter, og dermed yderligere styrke repræsentationen af de to vendsysselske billedhuggeres værker i samlingen. 

I 2013 viste museet en udstilling med den tyske samtidskunstner Christian Achenbach, og museet modtog efterfølgende tre arbejder på papir. Billedkunstner Maria Wandel viste på udstillingen ’Parks & Hotel Rooms’ i 2015 en række værker med reflektioner over de to motivkredse. De to serier kulminerede med de to viste værker, som museet modtog i 2016. Om dem fortæller kunstneren, at hun her turde udfordre både sig selv og maleriet allermest; i en søgen efter at forenkle det figurative mest muligt – uden at lade abstraktionen overtage.

I 2016 viste museet udstillingen ’På dansk’ med billedkunstner Snekke Kristensen. Udstillingen markerede hans 25 års jubilæum som kunstner, og to af værkerne modtog museet efterfølgende som gave.  

Vendsyssel Kunstmuseum har en stor samling af keramik, heriblandt en række værker af Tove Anderberg. På Vrå-udstillingen i 2014 udstillede hun en serie på 12 små skåle. De er alle eksempler på kunstnerens arbejde med forskellige glasurer, og installationen, som museet erhvervede i 2015, belyser og bidrager med viden om arbejdsprocessen. 

Flere af værkerne er gaver fra private, blandt andre journalist og kunstskribent Kristian Jensen, hvis samling museet ved hans død fik lov til at udvælge relevante værker fra, heriblandt Niels Helledie, Kaj K. Nørkjær, Jens Peter Groth-Jensen og Peter Max-Jakobsen.

Novo Nordisk A/S tilbød i 2016 museet maleriet ’Vesterhavsklitter’, malet i 1934 af Axel P. Jensen, én af landsdelens markante landskabsmalere og en central kunstner i museets samling. Museet takkede ja til den fornemme gave og kan nu for første gang præsentere det fine maleri, hvis farver, efter at have været omkring en konservering, står både skarpt og strålende – som det vidnesbyrd over vejrliget, som Axel P. Jensen livet igennem søgte at formidle på lærredet.

Fra Statens Kunstfond modtog museet i 2015 to værker – en billedvævning af Berit Hjelholt og et maleri af Poul Anker Bech. Med den seneste billedvævning føjet til den i forvejen omfattende samling af Berit Hjelholts værker, råder museet i dag over en samling, der tidsmæssigt spænder over seks årtier. Samlingen blev i december yderligere suppleret, da Folketinget valgte at give den store udsmykning ’Som en rejselysten flåde’ til Vendsyssel Kunstmuseum. Den monumentale billedvævning kan, sammen med andre af hendes værker, opleves i den trehøje sal indtil den 27. august.

Med det seneste maleri af Poul Anker Bech fra Statens Kunstfond har museet fået tilføjet en ny motivkreds. Hvor de eksisterende værker i samlingen fra samme periode er karakteriseret ved grupper af figurer, eksempelvis rygvendte skikkelser, der sidder op ad en rød skærm, er det i maleriet ’Sene tider’ den ensomme skikkelse, vendt mod beskueren, som er i fokus. Og den røde ’skærm’ er nu grøn – et billardbord, væltet omkuld i sneen, op ad hvilket figuren læner sig.

Museet har i mange år været bekendt med maleriet ’Vinterlandskab med mennesker og huse’ fra 1956. Det er malet af Johannes Hofmeister og er fra perioden, hvor han boede ved Hjørring Bjerge – som han gav betegnelsen ’den barske virkelighed’. Her købte han med egne ord ’et nyt motiv’. Til forskel fra de tidligere motiver fra Halsagervej, hvor det især var familien og det nære miljø, som han fandt inspiration i, kommer han i Hjørring Bjerge tættere på den vendsysselske natur og vejrligets skiften. Landskabsmotivet kommer til at fylde mere og mere og gradvist forenkles formsproget. De bare flader dyrkes i husenes vægge og gavle, og figurerne står som statuer, der passivt betragter landskabets fylde og monumentalitet.

Maleriet var med på udstillingen ’Johannes Hofmeister – et kunstnerliv i, om og med landskabet’ i 2007, og i 2015 fik museet mulighed for at erhverve det til samlingen.