EN
 

Kunstnersammenslutningen Martsudstillingen

Holstebro Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum og Vendsyssel Kunstmuseum har alle Martsudstillingens
kunstnere stærkt repræsenteret i deres samlinger.
Denne særudstilling er derfor et resultat af et tæt samarbejde - og et længe næret ønske fra de tre museer om at trække Martsudstillingen ud af glemslen og frem i lyset.

Forud er gået et omfattende detektivarbejde for at samle
de over 120 udstillede værker, der kommer både fra offentlige og private samlinger. Det er første gang siden sammenslutningens sidste udstilling, der blev afholdt i 1981, at alle dens kunstnere igen bliver vist samlet.

Martsudstillingen (1951-1982) er en af de kunstnersammenslutninger i Danmark i det 20. århundrede, der har gjort en forskel i dansk kunstliv. Først og fremmest fordi den kunstneriske fællesnævner var så udtalt, men også fordi repræsentanter for sammenslutningen formåede
at påvirke den offentlige debat om kunst. Hertil kom, at
vigtige institutioner og aktører i dansk kunstliv havde et
godt øje til sammenslutningen.

På udstillingen kan man opleve værker af Ejler Bille (1910-2004), Poul Ekelund (1921-76), Viggo Jensen (1886-1973), Arne Johannessen (1908-98), Harald Leth (1899-1986), Knud Lollesgaard (1911-97), Agnete Madsen (1923-97), Albert Mertz (1920-1990), Astrid Noack (1888-1954), Erik Ortvad (1917-2008), Anna Thommesen (1908-2004), Erik Thommesen (1916-2008), Gertrud Vasegaard (1913-2007), Åge Vogel-Jørgensen (1888-1964) og Jeppe Vontillius (1915-94). 

Udstillingen ledsages af en rigt illustreret bog, hvori kunstkritiker og -forfatter Henning Jørgensen fortæller om
sammenslutningens historie, suppleret af kunsthistoriker
og ph.d. Karen Westphal Eriksens betragtninger.

Udstillingsprojektet er muliggjort gennem støtte fra: A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Beckett-Fonden, Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat, Billedhuggeren, Professor Gottfred Eickhoff og Hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Ny Carlsbergfondet, Oticon Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

28. maj - 28. august