EN
 

Kunstnergruppen Isotop

(Isotoper er et begreb fra kemiens verden og betegner varianter af det samme grundstof. Det der adskiller de forskellige isotoper, er alene antallet af neutroner i atomkernen og dermed atomets vægt. Isotop betyder “på samme sted" hvilket henviser til, at isotoperne (grundstofvarianterne) har samme placering i det periodiske system.)

ISOTOP er en kunstnergruppe i Nordjylland, der debuterede
på Vendsyssel Kunstmuseum i 2013. Gruppen består af de to faste medlemmer Peter Max-Jakobsen (f.1973) og Ole Tersløse (f.1971), der hvert år inviterer et skiftende antal gæster. Altså varierer kunstnergruppen ISOTOPs sammensætning hvert år og får en ny vægt alt efter hvor mange og hvilke gæster, der inviteres, og alt efter hvilken position den enkelte deltager indtager i kunstlivet.

Gruppen udstiller hvert andet år i Nordjylland. ISOTOP
bliver derved “på samme sted" og får således sin faste
plads i kunstverdenens periodiske system.

De inviterede gæster i 2015 er:
Karin Andersen (It) (f.1966)
Aron Demetz (It) (f.1972)
Hartmut Stockter (Dk ) (f.1973)

10. oktober - 6. december