EN
 

Slagmaleri - Stevns i Hjørring

Vendsyssel Kunstmuseum og Niels Larsen Stevns er nært forbundet. Fra 1970erne og frem til 2003 havde museet til huse i den gamle biblioteksbygning fra 1926 i Brinck Seidelinsgade i Hjørring. Og det var netop til biblioteket, at Niels Larsen Stevns i 1936 udførte to enestående freskodekorationer med motiver fra henholdsvis Grevens Fejde og Svenskekrigene – et hovedværk ikke bare i Stevns’ egen produktion, men i dansk kunst som sådan.

Da museet i 2003 rykkede ind i den tidligere og nu ombyggede klædefabrik på P. Nørkjærs Plads, måtte man give afkald på freskerne. Men Niels Larsen Stevns vedblev at være et af museets satsningsområder, og den første store særudstilling i Niels Larsen Stevns Videnscenter skal naturligvis fortælle historien om Stevns og arbejdet med freskerne i Hjørring.

Arbejdet med freskerne stod på i tre år. Studier såvel på museer og biblioteker som ude i marken gik forud for selve det skabende arbejde med farven og kompositionerne. På udstillingen belyses hele denne indledende proces; studierne, skitserne og ikke mindst de strålende landskabsbilleder i både olie og akvarel, som Stevns malede fra de lokaliteter, hvor de historiske begivenheder havde fundet sted. Udstillingen er tilrettelagt af kunsthistoriker, dr. phil. Mikael Wivel.

Udover et omfattende materiale fra Statens Museum for Kunst og Kobberstiksamlingen lånes der værker fra en række museer, institutioner og private landet over.

Udstillingsprojektet er støttet af Agnete Jensens Fond, Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet og Sparekassen Vendsyssel.

Udstillingen vises efterfølgende på KØS Museum for kunst i det offentlige rum.

4. maj - 1. september