EN
 

Lars Physant - Simultan perception: vindens geometrier og lorca

Efter at have opholdt sig i Vendsyssel Kunstmuseums atelier- og kunstnerbolig blev Lars Physant kolossalt grebet og inspireret af landsdelen, hvor alt er mærket af vinden. ”Vindens geometrier” var det udtryk, der dukkede begejstret op allerede efter de første møder med landskabet.

Den anden del af udstillingen fokuserer på et møde mellem to af det 20. årh.s største digtere; Federico García Lorca og Klaus Rifbjerg. Lorcas digtsamling ”Ferias” er blevet oversat af Inge og Klaus Rifbjerg, og Lars Physant har i flere år arbejdet med at skabe et visuelt rum, der loyalt, nutidigt og personligt forsøger at udvide og styrke tekstoplevelsen.

Begrebet ’simultan perception’ dannede også konceptuel baggrund for Lars Physants to udstillinger i Bruxelles og Barcelona i anledning af Danmarks EU-formandskab i 2012. Begrebet blev her spejlet i Vendsyssels og Indiens visuelle universer.

Lars Physant (1957) er født i København og har boet de sidste 18 år i Barcelona. Han nævner ofte Peter Greenaway som en parallel i filmens og videoinstallationens verden til hans egne eksperimenter inden for rent maleri, hvor opdelte og ofte irregulære lærredsflader optræder. Tit opstår en reliefdybde, som ”forlanger”, at beskueren er i stand til at rumme samling og splittelse i samme synsoplevelse. Værkerne er skabt til en aktiv synsakt.

6. juli - 25. august