EN
 

Kunstnergruppen Isotop

(Isotoper er et begreb fra kemiens verden og betegner varianter af det samme grundstof. Det, der adskiller de forskellige isotoper, er alene antallet af neutroner i atomkernen og dermed atomets vægt. Isotop betyder “på samme sted” hvilket henviser til, at isotoperne (grundstofvarianterne) har samme placering i det periodiske system.)

ISOTOP er en nyoprettet kunstnergruppe i Nordjylland, og dens debutudstilling vises på Vendsyssel Kunstmuseum i efteråret 2013. Gruppen består af de to faste medlemmer Peter Max-Jakobsen (f. 1973) og Ole Tersløse (f. 1971), der hvert år inviterer et skiftende antal gæster. Altså varierer kunstnergruppen ISOTOP’s sammensætning hvert år – og får en ny vægt alt efter hvor mange og hvilke gæster, der
inviteres, og alt efter hvilken position den enkelte deltager indtager i kunstlivet.

Gruppen udstiller hvert andet år i Nordjylland. ISOTOP bliver derved “på samme sted” og får således sin faste plads i kunstverdenens periodiske system. 

De inviterede gæster i 2013 er:
Christian Finne (f. 1971)
Tanja Kjærgaard Jensen (f. 1980)
Rudolf Pötters (D) (f. 1968)

31. august - 20. oktober