EN
 

Gerda Thune Andersen - Værk og værksted, en jubilæumsudstilling

Efterårets udstilling ’Værk og Værksted’ er ikke en retrospektiv udstilling i traditionel forstand. Det er derimod en jubilæumsudstilling, der markerer og hylder billedhugger Gerda Thune Andersen (f. 1932) i anledning af hendes 80 års fødselsdag. I mere end 50 år har hun skabt værker til såvel byrummet som institutioner landet over. I Nordjylland, hvor hun boede i en årrække, inden familien flyttede til Nordsjælland, er hun repræsenteret med flere store
udsmykninger, ligesom hun også er repræsenteret i Vendsyssel Kunstmuseums samling.

Udgangspunktet for udstillingen har været at skabe en fortælling, der i værkudvalg og opbygning spejler de markante op- og nybrud, som kendetegner Gerda Thune Andersens kunstneriske livsværk. Fælles for mange af værkerne er refleksioner over steder, huse – og hjemmet som begreb, ligesom skiftene i såvel indhold som form ofte er forbundet med de mange studieophold og rejser til blandt andet Italien, Laos, Kenya og Marokko. Mødet med forskellige kulturer, verdenssyn og arkitektur har livet igennem udstukket nye veje for billedhuggerens kunstneriske færd.

Værkerne fordeler sig mellem monumentale skulpturelle installationer og mindre intense skulptur-udsagn, der hver især betoner forskelligheder, ligheder og fælles referencerammer kulturer imellem. Alderen til trods kaster Gerda Thune Andersen sig stadig ud i omfattende skulpturprojekter, og på udstillingen præsenteres da også nye værker sammen med lån fra private samt institutioner. 

Udstillingsprojektet er muliggjort gennem støtte fra Statens Kunstråd, Velux Fonden og Grosserer L.F. Foghts Fond.

1. september - 25. november