EN
 

IDEAL - en dialog mellem Ingvar Cronhammar og Morten Stræde

I sommerens særudstilling byder to markante kunstnere op til dialog i udstillingen IDEAL (Ein Gespräch), nemlig Ingvar Cronhammar og Morten Stræde. Begge er kendt for at skabe monumentale værker til både byrummet, virksomheder og institutioner landet over, heriblandt en række museer.

Om udstillingen
IDEAL er et dialogprojekt, der består af to - om ikke monumentale - så store objekter, skabt til udstillingsrummene på de respektive museer og udstillingssteder, hvor udstillingen vises; Cronhammars skulptur bærer titlen ’Wir sahen das – oder?’ og Strædes ’Geist’. I dialogen mødes de med et horisontalt og et vertikalt udsagn. På Vendsyssel Kunstmuseum udvides udstillingen til også at inkludere en række øvrige værker. Dialogen udvides fra ét dialogprojekt til mange. Hvad dialogen munder ud i er uvist, men ét er sikkert – Cronhammar og Stræde sætter med udstillingen på Vendsyssel Kunstmuseum både hinanden og beskueren stævne. 
Kunsthistoriker Anders Troelsen stiller i udstillingens publikation spørgsmålstegn ved, om der er tale om en dialog eller en duel. Bedøm selv, hvori værkernes samspil, modspil eller medspil består. 

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Galleri Nils Stærk, København og Fyns Kunstmuseum, Odense.

28. maj - 21. august