EN
 

Carsten Schmidt-Olsen - PORT 2010 VKM Hjørring

I Vendsyssel Kunstmuseums bidrag til PORT 2010 bliver der sat fokus på helt specifikke steder i Vendsyssels 'hovedstad' Hjørring. Kunsten rykkes ud af museet, når store billboards af kunstneren Carsten Schmidt-Olsens bliver placeret i byrummet: Gl.Torv, Bispetorvet, Markedsgade, Retten i Hjørring, Ulvegravene, Frederikshavnsvej ved Nordjyske, svømmehallen Park Vendia, Hirtshalsvej, Bellevue og Primulavej. 

De ti dobbeltværker består for halvdelens vedkommende af digitale billeder skabt af kunstneren, mens den anden halvdel af billederne er blevet til på baggrund af forslag og materiale leveret af borgere, skoleelever, arbejdspladser - alle med en personlig tilknytning til de steder, hvor de forskellige billboards er opstillet. Værkerne er altså i høj grad blevet til i dialog med lokale, ligesom stederne nøje er udvalgt i samråd med byens borgere. Bliv ven med PORT 2010 VKM på facebook og se de mange forslag. 

Projektet handler om at skabe kommunikative værker og synliggøre den dialog, et kunstværk kan generere. Carsten Schmidt-Olsens billboards giver et bud på et interaktivt kunstværk, hvor byens borgere inddrages i frembringelsen og placeringen af værkerne. Det er desuden en vigtig pointe at projektet flytter kunsten udenfor kunstmuseets vante, trygge rammer og ud i omgivelser, hvor man normalt ikke plejer at udstille kunst. 

I løbet af udstillingsperioden udstiller Vendsyssel Kunstmuseum også kopier af de 20 værker i mindre format. Værkerne vises sammen med det materiale og de forslag, som Schmidt-Olsen har fået tilsendt og bearbejdet. Kort over værkernes placering fås på museet. 

Carsten Schmidt-Olsen (f. 1952). Bor og arbejder i Hjørring.
Carsten Schmidt-Olsen har rødder i konceptkunsten. Hans kunst tager udgangspunkt i små, nære ting i tilværelsen, ligesom mange af hans undersøgelser drejer sig om at teste de sproglige begreber, vi omgiver os med. For Carsten Scmidt-Olsen er ideen altid det vigtigste og derfor også bestemmende for hvilke medier, han benytter sig af. Ikke mindst videomediet står stærkt i Schmidt-Olsens produktion.

15. oktober 2010 - 2. januar 2011