EN
 

Svend-Allan Sørensen - Bird is a Word

Mikkel Bruun Zangenberg, anmelder ved Politiken, kalder Svend-Allan Sørensen for en sprogpoet. Og sproget løber da også som en rød tråd gennem Sørensens værker. Man møder ord og sætninger, der ofte fungerer som korte statements. Svend-Allan Sørensen afdækker lag i ords betydninger og leger med ordene og ordsammensætninger. Ofte lånes citater fra sange, digte, internetsider m.m. Det er således løsrevne tekster, der tilsammen udgør en bevinget flok udsagn, tit skåret i linoleum, således at det enkelte værk indgår i en større konstellation, der så fremstår som én stor salonophængt plakat- eller grafiksamling. Gennem de korte udsagn, der ofte peger mod politik og poesi skabes billeder i beskuerens indre. De politiske aspekter er ikke fingerpegende endsige politiserende, men snarere et oplæg til refleksion. Selviscenesættelse, ironi og navnlig selvironi er tydeligt i fokus. 

Fugle optræder ofte i Svend-Allan Sørensens værker. Enkelte gange optræder de som direkte motiv, nogle gange i udstoppet form, men oftest kun som ord. Det er ikonet for fugl frem for fuglen selv, der er i fokus – et forhold som også titlen på udstillingen ’Bird is a Word’ understreger. 
Udstillingen rummer træ- og linoleumssnit, internetudprint, syngende udstoppede fugle samt en stor vægcollage, fotos af Steen Møller Rasmussen, visende kunstneren, som også er jæger, på jagt. 

Svend-Allan Sørensen (f.1975) er uddannet på Det Fynske Kunstakademi 1997-2002. 

Udstilling er blevet gjort mulig via støtte fra:
Statens Kunstfond
Kunstrådet
Gerhard Hennings Legat

16. januar - 22. marts