EN
 

Svend Engelund - mindeophængning

Maleren Svend Engelund ville være fyldt 100 år den 4. april, og en række af landets udstillingssteder og kunstmuseer ønskede at hylde maleren. Desværre gik Svend Engelund bort den 25. oktober 2007. På Vendsyssel Kunstmuseum markeres dagen derfor med en mindeophængning af hans værker fra museets samlinger samt lånte værker. På Sophienholm åbnes den 4. april en stor retrospektiv mindeudstilling, som henover sommeren også vises i Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen og på Randers Kunstmuseum. 

Udstillingen
Udstillingen ’Svend Engelund – mindeophængning’ er en hyldest til maleren af Vendsyssel. Svend Engelund er en central skikkelse indenfor Vendsysselsk malerkunst, og hans værker udgør en af grundpillerne i Vendsyssel Kunstmuseums samlinger. Svend Engelund er kendt og elsket for sine landskabsmotiver, men også modelbilleder og opstillinger fylder meget i kunstnerens værk. Engelund arbejdede med maleriet i otte årtier, og på udstillingen fås et indblik i, hvorledes arbejdsprocessen ofte gik fra skitse til færdigt værk. Udstillingen viser et bredt spektrum af Engelunds værker. Store oliemalerier, små intime skitser og monumentale udsmykninger pryder i denne forårsmåned væggene på Vendsyssel Kunstmuseum. 

Katalog
Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen, Sophienholm, Randers Kunstmuseum og Vendsyssel Kunstmuseum har i fællesskab udgivet et rigt illustreret katalog på 104 sider. Heri skriver henholdsvis Anne Lie Stokbro, kunsthistoriker mag.art. og kunstnerisk leder af Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen og Sine Kildeberg, kunsthistoriker cand.mag. og museumsinspektør på Vendsyssel Kunstmuseum, veloplagt om Svend Engelund. Kataloget har til hensigt at belyse Svend Engelunds værk fra nye synsvinkler, og dermed løfte det ud af den lokale kontekst, det oftest er blevet set i. De to artikler sætter fokus på henholdsvis de kunsthistoriske/biografiske udviklingslinjer i Svend Engelunds værk og den modernistiske kontekst, hvori han indgår.

4. april - 27. april