EN
 

Sammenhænge - 4 x keramik

Keramik er COOL - Vis mig din keramiksamling, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. De nye statussymboler er formet i ler og tager konkurrencen op med det klassiske maleri.
Sådan indledte journalist Kitt Andersen en artikel i Berlingske om den aktuelle interesse for kunstnerkeramik både på nationalt og på internationalt plan.

Interessen for keramik og dansk kunsthåndværk er dog ikke ny, den har altid været der. Det nye er, at interessen er nået udover en snæver kenderkreds. Keramik og kunsthåndværk er begyndt at tiltrække samlere, der er parate til at bruge lige så mange penge på unikakunsthåndværk, som der traditionelt er blevet investeret i billedkunst.

Årsagen til den udvidede kreds af samlere på bl.a. keramikområdet skal formentlig findes i den store fokus, de mange livsstilsmagasiner og -programmer i dag sætter på design inklusiv kunsthåndværk og keramik. At omgive sig med bl.a. samtidsunikakeramik bruges i højere grad i dag til at signalere hvem man er.

Og der sker rigtig meget på keramikområdet. Faget er i udvikling og mere populært end det længe har været. Der eksperimenteres med former, glasurer, brændinger etc.

Med udstillingen ”Sammenhænge - 4 x keramik” på Vendsyssel Kunstmuseum vil vi gerne sætte fokus på keramikken og give publikum et indblik i fire markant forskellige keramikeres udtryk og samtidig vise, at der trods de indlysende forskelle også er sammenhænge.
Sammenhænge som Louise Mazanti Ph.d. og Professor i design og kunsthåndværksteori og historie ved Konstfack Stockholm gør rede for i katalogteksten, hvor hun karakteriserer udstillingen som Ikke bare et indstik i en aktuel tendens indenfor keramisk kunst. Den afdækker et bredere spekter indenfor keramikken som kunstnerisk udtryksmiddel, og samtidig er den et bud på, hvilke forskellige samfundsmæssige og menneskelige problemstillinger, der kendetegner vores samtid. Det er således ikke én historie der bliver fortalt på udstillingen, men mange. 

Tove Anderberg (f.1942) og Nina Hole (f.1941) er kendte navne for de fleste keramikinteresserede, mens Gregory Miller (f.1969) og Eva Zethraeus (f.1971) formentlig vil være ukendte i Danmark. Gregory Miller er amerikaner, delvis uddannet i USA og Japan men lever og arbejder i Nordjylland. Eva Zethraeus er svensker uddannet i Göteborg, hvor hun også bor og arbejder.

3. oktober 2008 - 4. januar 2009