EN
 

Nutidig japansk kunsthåndværk

Udstillingen er en foreløbig kulmination på længere tids opbygning af et japansk - vendsysselsk netværk, hvor omdrejningspunktet netop har været kunst og kultur - af særlig høj kvalitet. Således er det med hjælp fra den Japanske Ambassade i Danmark nu lykkedes museet at få en vandreudstilling med nutidig japansk kunsthåndværk til Hjørring. 

Udstillingen, der er organiseret af Japan Foundation i samarbejde med det japanske udenrigsministerium, er kurateret af Shiraishi Masami, Chief Curator, The National Museum of Modern Art i Tokyo.

Historien om kunsthåndværket i Japan er meget gammel. Den spænder over adskillige århundreder og er fyldt med påvirkninger fra især Kina og Korea. Påvirkninger der gradvist er blevet indarbejdet og videreudviklet så, resultatet er arbejder, der reflekterer det japanske kunstneriske temperament. I nyere tid har japansk kunsthåndværk ikke blot beholdt de traditionelle former og dekorative udsmykninger, som er videregivet fra tidligere generationer, men har også ladet sig påvirke af vestens kultur. 

Udstillingen er bygget op over seks temaer: Pragtudfoldelse, Stille forædling, Skarphed, Den fine detalje, Det deforme, Blomster og Fugle. Temaer, som tydeligt aflæses i de udstillede værker. Der er 64 værker med på udstillingen, alle af usædvanlig høj kvalitet både kunstnerisk og håndværksmæssigt. Helt i overensstemmelse med de forventninger, vi som vesterlændinge har til japansk kunsthåndværktradition. Og nyt og utrolig spændende er det, at se traditionen videreudviklet i japansk kunsthåndværk idag, som det ses på denne udstilling. 
Værkerne er udførte i så forskellige materialer som træ, glas, lak, porcelæn, keramik, bronze, jern, bambus, sten, kobber og mange med guld og sølvdekorationer. 

Vendsyssel Kunstmuseum er det eneste sted udstillingen vises i Danmark. Den kommer til Nordjylland direkte fra Ægypten og skal efter Hjørring videre til et stort museum i Frankfurt, Tyskland. Udstillingen på Vendsyssel Kunstmuseum er med andre ord en enestående chance for at få et indblik i, hvor rigt facetteret og professionel Japansk kunsthåndværk stadigvæk er.

Yderligere oplysninger om udstillingen på tlf. 98 92 41 33 museumsdirektør Marianne Ilkjær mi@vkm.dk. 
For billedmateriale kontakt venligts museumsinspektør Sine Kildeberg på 98 96 43 24 eller sk@vkm.dk. 
Oplysninger om netværket kan fås på tlf. 72 33 32 44 Udviklings- og kommunikationskonsulent Hjørring Kommune Dorte Reinholdt Østergaard dorte.reinholdt.oestergaard@hjoerring.dk 

Fakta om Japan-Hjørring netværkssamarbejdet:
Netværket er i sit udgangspunkt centreret om Horne Station ved Hirtshals og den amerikanske herboende keramiker Gregory Hamilton Miller, men er samtidig en naturlig udvikling af en række møder, udvekslinger og fælles interesse for kunst, kunsthåndværk og kultur og en særlig karismatisk japansk ambassadør Mr. Masaki Okada og dennes kulturattaché, der pludselig får et godt øje til Vendsyssel. Følgende er netværkets historie.

November 2006
Mariko Wada - keramisk workshop og udstilling i Mygdal. Møder Chisato Hosoi og Miyoko Akashi – kulturattaché fra den Japanske ambassade. Byrådspolitiker Ole Albæk, udviklingschef ved Vendsyssel Teater Thomas Østergaard og Udviklings- og kommunikationskonsulent Hjørring Kommune Dorte Østergaard introduceres. Besøg på Det grafiske Værksted i Hjørring, hvor Kauro og Thomas Hust optræder. Fritids- og Kulturudvalgsformand Michael Karlborg og Kulturchef Rune Larsson deltager.

2007
Januar
Eva Zethraeus og Helena Andersson, to svenske keramikere, kommer på besøg. Besøget udspringer af Nordisk keramisk udvekslings netværk. Begge har været i Japan. En skandinavisk/Japansk keramik udveksling etableres.

Machida Kumi - meget lovende japansk billedkunster kommer på besøg for at undersøge muligheden for studieophold. Hun fortæller om Itaza grafiske værksted i Japan og om mulighederne for udveksling. Leder af Det grafiske Værksted i Hjørring Hans Henrik Østergaard Pedersen er begejstret. Senere samme måned er Kumi Machida forsidestof på Time Magazine.

Marts
Thomas Østergaard bliver inviteret til frokostmøde af og med den japanske ambassadør i København. Thomas tager Gregory Miller, Hans Henrik Ø. Pedersen og Kaoru med. Gaver fra Vennebjerg Glaspusteri af dansk-japanske flag. Møde med kulturkontoret på Den Japanske Ambassade. 

April
Gregory Miller rejser til Japan, udstiller, møder japanske keramikere og kunstnere. Skaber yderligere kontakter og faciliterer udvekslingsmulighederne. Kontakt med den danske kultur attaché Bent Lindblad fra Den Danske Ambassade i Tokyo. Han lover at støtte udvekslingsprojekter (- ikke økonomisk). Gregory møder Machida Kumi tre gange og besøger Itaza grafiske værksted.

Maj
Gregory Miller får besøg af japanske venner

Juni
Den japanske Ambassadør Mr. Masaki Okada og Ms. Okada besøger Gregory Millers værksted Gendo Keramik, Horne Gl. Station, og besøger Vendsyssel på egen hånd i egen bil. 

Ms. Hosoi laver the-ceremoni som del af det årlige Børglum Keramik Udstilling. 

August
”Commemorative event” og Japanske kulturdage i Frederikshavn.
Ayumu Ohtsuka, Japansk mester i cykelløb og rekordindehaver, besøger Vendsyssel og møder Fritids- og Kulturudvalgsformand Mikael Karlborg.

September 
Masaaki Horoi, japansk snurretop kunstner, performer på Vendsyssel Teater. Ved samme lejlighed samles for første gang en større gruppe mennesker fra primært Hjørring Kommune. Det er personer fra kulturlivet og personer, der alle på den ene eller anden måde har tilknytning til Japan. Netværket etableres.

Oktober
Gregory Hamilton udstiller på den Japanske Ambassade - en delegation fra Hjørring følger med.

November
Alyne Hamilton foredrager på konference i Japan.

December
Gregory Hamilton og Thomas Østergaard inviteres til Den japanske Ambassade i anledningen af Kejserens fødselsdag, der fejres som en national helligdag i Japan.

2008
April
Gregory Hamilton rejser til Japan – har tre udstillinger i april. 

Maj 
Udstilling med nutidig japansk kunsthåndværk arrangeret af Japan Foundation og i Danmark organiseret af Den Japanske Ambassade vises på Vendsyssel Kunstmuseum. 13 japanske kunsthåndværkere indkvarteres i Tversted, hvorfra de deltager i workshops både i Frederikshavn og Hjørring. Restautanten Hereford Beefhouse, Nørregade i Hjørring, er under opholdet sponsor for en festmiddag for det japanske selskab.

Fremtidige projekter
Unge japanske keramikere er inviteret til workshops og udstilling i Vendsyssel, Okt/Nov. 2008

Planlagt
? Universitets udveksling mellem AAU og Tsukuba Universitet. (Alyne Hamilton/John Mock)
? Kumi Machida studie-ophold (afhængig af fonde)
? Skandinavisk/ Japansk Keramik udveksling (2008)
? Itaza – grafisk udveksling med Det grafiske Værksted, Hans Henrik Østergaard Pedersen 
? "Osen"- manga kunstner kommer på studieophold i Vendsyssel. Arbejder på Det grafiske Værksted (har familien med)

Mulige ideer
? Venskabsby samarbejde
? Officielt turist-samarbejde 
? Musik og sport events
? Hjørring Kommune er vært for den Japanske Ambassades kulturelle projekter 

3. maj - 31. maj