EN
 

Maskinfabrik - Victor B. Andersen: Sperme Anonyme

Victor B. Andersen er en flygtig mand i dansk kulturliv. For det første er det de færreste som rent faktisk har mødt ham. For det andet så har dem, som har mødt ham, en sær tendens til at få hukommelsestab, når de skal give et signalement af manden. Men én ting synes sikkert: Victor B. Andersen går med stok! 
På udstillingen MASKINFABRIK – Victor B. Andersen: Sperme Anonyme kan du – helt bogstaveligt – selv prøve at gå med Victor B. Andersens stok. Du bliver udfordret til selv at gå på vandring blandt udstillingens historier, lyde, film, ord og billeder. Stokken er det gennemgående element i et portræt af et vidtfavnende og mangfoldigt liv, en historie som omfatter forlagsvirksomhed, caféer og kunstnerisk praksis med fabulerende udtryk fra 30 års aktivt arbejde på tværs af de fleste kendte kunstarter. 
Og så begyndte det hele i Bjergby udenfor Hjørring!

Legendarisk tidsskrift
Victor B. Andersens maskinfabrik er først og fremmest et legendarisk tidsskrift, en læse- og billedbog, som er udkommet siden 1975 med Kenn André Stilling som hovedredaktør. Kendetegnet har altid været: Sort/hvid, A4 format, mindst 160 sider - med fast ryg, fotokopi af indsendt materiale, således at digtere, forfattere og billedkunstneres håndskrift/ skrivemaskiner og billedmateriale bliver gengivet som det er indsendt.

Performative caféer
Men maskinfabrikken er mere end et tidsskrift. De fleste danskere kender Café Sommersko, Café Dan Turèll, Café Victor – alle synlige resultater af maskinfabrikkens virke og alle søsat for at virkeliggøre/levendegøre tidsskriftet Victor B. Andersens maskinfabrik. Desuden er der forlaget Sommersko. Det var netop forlaget og Kenn André Stilling som indledte arbejdet, og den dag i dag er tidsskriftet Victor B Andersens maskinfabrik et markant udtryk for den praksis, som drev det hele frem. 

Praksisformer
Maskinfabrikkens praksisformer beskrives måske bedst som hybride udtryk, der blander sig og trænger ind i hinanden og ud i det offentlige rum. Det er tillige et af de første eksempler på levedygtig tværdisciplinær praksis i Danmark – som helt unikt formår, at kombinere det bedste fra en eksperimenterende kunstscene med det bedste fra en dynamisk og international forretningskultur. 

En lille kulturrevolution
Victor B. Andersens maskinfabrik har i den forstand været centrum for en lille revolution i dansk kunst- og kulturliv. Vi er alle – måske uden helt at være bevidste om det – produkter af de små kunstrevolutioner som Maskinfabrikken har ført ind i vores hverdag. En af de største forandringer af vores hverdagsbevidsthed i nyere tid kommer måske således fra et café-bord!

Og det hele begyndte i Bjergby udenfor Hjørring
Ideen til Tidsskriftet Victor B. Andersen´s Maskinfabrik startede i Bjergby udenfor Hjørring, hvor Kenn André Stilling bosatte sig en årrække fra 1970´erne og frem. Det er derfor ekstra interessant og glædeligt for Vendsyssel Kunstmuseum - som i mellemtiden har kastet det provinsielle look af sig og har fået de internationale mål - at vise udstillingen MASKINFABRIK - Victor B. Andersen: Sperme Anonyme.

Sperme Anonyme
Udstillingen iscenesætter en historie og en proces, som anskueliggøres og dokumenteres med ofte poetiske betydningstilvækster. Fra 80’ernes oplæsningssøndage på Café Victor dukker alverdens kulturpersonligheder op på skærme – herunder Per Højholt, Dan Turèll, Lars Forssell, Al Hansen, Inger Christensen, Per Nørgaard. Desuden møder man Poul Gernes, Per Kirkeby, Klaus Rifbjerg, Michael Strunge og mange, mange flere.
I andre dele af udstillingen huserer Victor B. Andersen selv – en redaktion er i gang. Det næste nummer af Maskinfabrikken skal produceres! 
Denne poetiske praksis fanger Kenn André Stilling selv ind med udtrykket Sperme Anonyme. Hermed understreger han også, at ”sommerskoens” oprindelse skal findes i en fascination for de populære magasiner Bo Bedre og Weekendsex (= redebyggeri).

Antologi
Et så fabulerende fænomen som maskinfabrikken kan naturligvis ikke kun anskues fra én vinkel - for hvem ville egentlig være bedst egnet til at levere den?! Er det dem som har været en del af det hele og sidder inde med erindringerne? Eller er det bedre og vigtigere at få en kritisk distance til maskinfabrikkens virke – for at få den perspektiveret ind i historien? - og i så fald hvilken historie? For at besvare nogle af disse spørgsmål udgives en antologi hvor maskinfabrikkens mange praksisformer for første gang beskrives, analyseres og perspektiveres med bidrag af bl.a. Helge Krarup, Peter Laugesen, Oliver Stilling, Martin Zerlang, Mikkel Bolt, Christian Skovbjerg Jensen og forfatter Morten Søndergaard.

Udstillingen og antologi er kurateret og redigeret af Helle Rafn og museumsinspektør Morten Søndergaard.

26. januar - 24. marts