EN
 

Kunstneren Kaj K. Nørkjærs Mindelegat

”Kaj K.Nørkjærs Mindelegat - sidste uddeling” 
Særudstilling med Kaj K.Nørkjær og legatmodtagere:
Niels Helledie
Ole Tersløse Jensen
Per Christiansen
Anne Marie Johansen
Poul Skov Sørensen
Adi Holzer
Anita Houvenaeghel
Poul Anker Bech
Erik Heide
Claus Ørntoft (2008)
Adolf Meister (2008)

torsdag den 20. november 2008 kl.19-21
på Vendsyssel Kunstmuseum

Biskop Søren Lodberg Hvas åbner udstillingen 

Det er i år tiende og sidste gang Kaj K.Nørkjærs Mindelegat uddeles på Vendsyssel Kunstmuseum. Det har været klart for mindelegatets bestyrelse fra etablering af legatet, at det økonomiske fundament kunne række til ti uddelinger og ikke mere, herefter ville midlerne være opbrugte. Legatet blev stiftet efter Kaj K.Nørkjærs død i 1999 af en lille gruppe, der var optaget af hans kunst. Kunstnerens enke Henriette Nørkjær har været formand for bestyrelsen. 

Kaj K.Nørkjær blev efter faderens ønske uddannet som mekaniker. Så blev det i familien eftersom faderen ejede to store bilfirmaer i Hjørring. Det tilfredsstillede imidlertid ikke sønnen. Han tog efterfølgende studentereksamen på kursus, læste teologi og blev sognepræst. Senere blev han lektor på Hjørring Seminarium, et hverv der bedre kunne forenes med ønsket om at male. Den teologiske baggrund præger mange af Kaj K.Nørkjærs malerier, og han fik da også flere store udsmykningsopgaver i kirkelige sammenhænge. 

Kaj K.Nørkjær er repræsenteret i Vendsyssel Kunstmuseums samlinger. Museet markerer denne sidste legatuddeling med en særudstilling med Kaj K.Nørkjær. På udstillingen er et udvalg af museets egne Kaj K.Nørkjær værker foruden lån fra institutioner og private. Særudstillingen med Kaj K.Nørkjær værker suppleres af en udstilling med værker af de kunstnere, der har modtaget legatet i dets levetid. 

I år deler billedhugger Claus Ørntoft og billedkunstner Adolf Meister legatet, som overrækkes ved receptionen.

20. november 2008 - 11. januar 2009