EN
 

Fang Lijun - Kina

Fang Lijun er frontfigur i kinesisk samtidskunst. Hans værker er stærkt efterspurgte, og han har udstillet på en række museer i Østen, Europa og USA.
Denne udstilling er hans første separatudstilling i Danmark.

Fang Lijun er født i 1963 og er vokset op under Kulturrevolutionen. Han har oplevet systemets sammenbrud og de følgende skiftende politiske dagsordener. I 1989 tog han afgang fra den grafiske linje på Kunstakademiet i Beijing, men udover grafikken arbejder han også med maleri, skulptur, tegning og installationer.

Mange af de unge kunstnere i Fang Lijuns generation er påvirkede af vestlig kunst, men Fang Lijun selv hører til blandt dem, der forholder sig til traditionen, forstået på den måde, at han skildrer det kinesiske folk, men med en samfundskritisk tilgang. Han arbejder i en stærkt forenklet, realistisk stil, og hans motiver er stiliserede kinesiske menneskefigurer, der enten optræder alene eller som del af en masse. De er anonyme, men med deres glatragede hoveder kan de både opfattes som munke og som straffefanger. Fang Lijun har selv fremhævet den strategiske betydning ved at vælge motivet med det glatragede hoved som tegn på oprørstrang. Det at fremstå med glatraget hoved udvisker forskellen mellem individer og understreger dermed det kollektive. På flere niveauer er der tale om tvetydighed i hans værker. Man kan ikke afgøre, om hans figurer griner hånligt eller om de skriger i smerte og vrede. Fang Lijun viser os, at livet ikke er så fantastisk, når man står over for magt og et værdisystem, der er præget af mainstream. Der skal mod til at konfrontere kollektivets skæbne og virkelighed gennem kunsten. Det mod har Fang Lijun.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Det Danske Kulturinstitut, der arbejder på at fremme udvekslingen af kunst og kultur mellem Danmark og Kina. Den kinesiske kurator Zhu Huiping har tilrettelagt udstillingen og kataloget.

Kataloget er på 114 sider, og udover træsnittene er teksten illustreret med både malerier og installationer. Her får man et godt indtryk af Fang Lijun´s kunstneriske bredde. Kataloget sælges under udstillingen for 50,- kr.

20. juni - 14. september