EN
 

Nyerhvervelser

Årets foyerudstillinger indledes med en præsentation af nyerhvervelser fra 2005, der endnu ikke har været vist. Samlingerne er en vigtig del af museets virke. Der suppleres, lukkes huller og der satses. Også dette år gav anledning til nye tiltag. 

27. januar - 12. marts