EN
 

Svend Wiig Hansen - Kød, blod og Oliemaling

”Kød, blod og oliemaling”.
Vendsyssel Kunstmuseums samlinger rummer en omfattende grafisk samling af Svend Wiig Hansen foruden et par skulpturer og malerier. Kunstnerens tilknytning til stedet skyldes familiens årelange sommeradresse på egnen og Wiig Hansens tilknytning til Det Grafiske Værksted i Hjørring. Kunstmuseets grafiksamling er således etableret via værkstedet. 
Så det er med udgangspunkt i egne samlinger Vendsyssel Kunstmuseum med denne udstilling ønsker at fokusere på Wiig Hansen. 
Men som andet end at løfte en flig af denne verdenskunstners enorme produktion er denne udstilling ikke tænkt. Og alligevel er det en stærk præsentation. 
Udvalget fra museets grafiske samling spreder sig over et længere tidsrum fra sidst i 50´erne til sidst i 80´erne og giver et indblik i kunstnerens utrættelige ofte serielle arbejde med menneskekroppen inklusive selvportrættet i det grafiske medie, dvs. raderinger, litografier, linoleums- og træsnit. 
Og som det fremgår af titlen, handler udstillingen også om oliemalerier. Museet har suppleret egne værker med lånte og aldeles markante værker. Det drejer sig om seks malerier i størrelsesordenen godt 2 x 4 meter cirka, velvilligst udlånt af Sønderjyllands Kunstmuseum.
Tre af malerierne er fra den serie af ”Nikolajbilleder” som kunstneren skabte i 1974, to andre er dateret henholdsvis 1963 og 1983, mens maleriet ”Krigsspøgelset rejser sig igen” ikke er dateret.
Altid når det drejer sig om Wiig Hansen er her tale om stærke sager. En grundlæggende vilje til livet lå bag den stadige strøm af malerier, tegninger, raderinger og skulpturer, som kunstneren producerede. Selv sagde han, at han var slave i den store fabrik, som hedder livet – det liv som hele tiden forlanger at komme til udtryk, blive manifesteret i en billedkunstnerisk form.

OBS. 
Søndag den 13.november kl.14.00: offentlig omvisning i udstillingen v/Lise Mortensen museumsinspektør.
Onsdag den 7.december kl.19.30: foredrag ”Kød, blod og oliemaling” om kroppens fremstilling i Svend Wiig Hansens kunst. V/Karen M.Olsen stud.mag.

4. november 2005 - 15. januar 2006