EN
 

Frede Christoffersen - Efterbilleder

For første gang siden Frede Christoffersens død i 1987 præsenteres publikum for hans liv og værk på denne omfattende udstilling.
Udstillingen ”Efterbilleder” er blevet til gennem et samarbejde mellem Storstrøms Kunstmuseum og Vendsyssel Kunstmuseum, som ejer de største samlinger af kunstneren.

Med denne udstilling sættes fokus på én af den sene modernismes store, oversete kolorister. Kilet ind mellem efterkrigsårenes centrale strømninger, Cobra og konkret kunst, findes en hel generation af malere, hvortil Frede Christoffersen hører, der længe har befundet sig i skyggen af disse. 

Udstillingen på Vendsyssel Kunstmuseum er udvidet med én af Frede Christoffersens større udsmykninger samt med en fornem præsentation af kunstnerens omfattende grafiske produktion. I øvrigt repræsenterer udstillingen et bredt udvalg på ca.100 værker, hvoraf langt den overvejende del stammer fra privateje. Der vises værker fra 1940´ernes midte, hvori Christoffersens dybe veneration for maleren Niels Larsen Stevns afspejler sig, frem til de senere års naturabstraktioner, hvor farven bærer billedets udsagn frem. 

Udstillingen viser, hvorledes Frede Christoffersens interesse for det optiske efterbillede blev en genvej henimod det abstrakte maleri, idet kunstnerens maleri ad åre flyttede sig fra det naturefterlignende til det naturfabulerende. Frede Christoffersens fine koloristiske egenskaber gik som oftest i spænd med en næsten naturvidenskabelig indstilling til maleprocessen, hvilket museet sætter fokus på ved at lave et digitalt `lyslaboratorium´ i museets netværksted. Her kan museets gæster afprøve efterbilledefænomenet. 

Udgivelser:
Til udstillingen er udgivet en rigt illustreret publikation med tekster af forfatter og kunstkritiker Bent Irve, civilingeniør og lektor Jørn Ankjær Petersen og museumsinspektør Gertrud Oelsner. 
Publikationen sælges for 128,- kr.

Arrangementer i forbindelse med udstillingen:
”Efterbilleder” foredrag og omvisning i udstillingen ved mag.art. og udstillingsarrangør Gertrud Oelsner 
onsdag den 11.februar 2004 kl.19.00

17. januar - 28. marts