EN
 

Claus Ørntoft - Nutidig dansk billedhuggerkunst

“Bidske bæster med nordisk-romanske inspirationer”
Fra den 21.august – til den 31.oktober

Nutidig dansk billedhuggerkunst. 
Værker på papir, i gips og granit.

Claus Ørntoft (f.1959) er blandt Danmarks betydeligste billedhuggere i dag. Han arbejder fortrinsvis i granit med et udgangspunkt i den romanske skulptur og interessen for det nordiske, hvor studieopholdet i Island og samtaler med maleren Sven Havsteen-Mikkelsen har været afgørende for hans kunstneriske udvikling.

Dyr, mennesker og væsner nærmest trænger sig ud af stenene med på én gang voldsomme og indestængte bevægelser i Ørntofts skulpturer, der forekommer at være symboler på mytisk urkraft og fysisk styrke, tæmmet til bristepunktet af stram form.

De større og mere komplekse skulpturer er oftest i asymmetrisk balance, og karakteristisk for disse arbejder er, at de på trods af den voldsomme bevægelse hviler i sig selv.

De offentlige rum, Ørntofts skulpturer eksisterer i, opleves som arkitektonisk og socialt attraktive opholdssteder, idet værkerne inddrager rummene og har virkning uanset størrelse.

Også som tegner og grafiker er Ørntoft særdeles overbevisende, og hans markante kompositioner skabes både som forarbejder til skulpturer og som selvstændige værker.

Gennem årene er et betragteligt antal af Ørntofts skulpturer blevet tilgængelige for offentligheden, idet både bestillingsopgaver samt offentlige og private køb har placeret hans værker, hvor mange mennesker færdes. Det har hidtil ikke været muligt at skaffe sig indblik i kunstnerens arbejde og udvikling uden at opsøge de mange monumentale udsmykningsopgaver, der findes fortrinsvis i Danmark, men også i Grønland, Island og Norge. Den retrospektive udstilling råder nu bod på dette.

Udstillingen på Vendsyssel Kunstmuseum er meget anderledes end på Koldinghus og Køge Skitsesamling, hvor den tidligere har været vist. Dels er der på denne udstilling helt nye værker, bl.a. den netop færdige tonstunge skulptur “Bugvendt”. Den vil få sit eget rum, det treetagers høje rum med ovenlys, så beskueren manes til andægtighed eller ophøjethed om man vil – tilstande det moderne menneske sjældent får mulighed for at bevæge sig ind i. Og dels spiller den rene og stringente arkitektur smukt op til Ørntofts monumentale og meget organiske skulpturer. 

Desuden vises der i museets biograf en film, der skildre Claus Ørntofts arbejde med skulpturerne i Beijing, hvor flere af dem er blevet til.

Foredrag:
“Bidske bæster med nordiske og romanske inspirationer” Onsdag d. 25. aug. kl. 19.00 ved Claus Ørntoft 

“Skulpturelle udtryksformer”
Onsdag d. 29. sept. kl. 19.00 ved mag.art. Inger-Lise Kolstrup

Offentlige omvisninger: (gratis efter indløst entrébillet)
Søndag d. 5. sept. 2004 kl. 14.00
Søndag d. 10. okt. 2004 kl. 14.00

I forbindelse med udstillingen har forlaget Thaning & Appel udgivet en bog om kunstneren.

21. august - 31. oktober