EN
 

Med tilknytning til Nordjylland - udvalg fra egne samlinger

Husets kunstformidler har med sit ’formidlerøje’ lavet en nyophængning af museets egne værker, der bl.a. viser en række vidt forskellige portrætter og landskaber. Meningen er at vise forskellige skildringer af mennesket, af kunstneren, af landskabet og af dyr. Ophængningen er særdeles velegnet til omvisninger for skole- og gymnasieklasser i alle aldre, men også velegnet til familiens julebesøg på kunstmuseet. Derudover vises der også kunsthåndværk og tekstil-arbejder fra husets samlinger. 

Vendsyssel er forbundet med billedkunsten. Karen Blixen har engang udtrykt, at hun først rigtig kendte et landskab, når hun oplevede det afbildet i kunst. Og sådan er vi mange, der færdes i det nordjyske landskab, der har det. Engelunds og Hofmeisters landskaber er indbegrebet af Vendsyssels natur. Mere end nogen har de så konsekvent brugt det vendsysselske landskab som motiv i deres billeder. De har så at sige `brandet´ landsdelen før det fænomen overhovedet var kendt. 
Men mange flere kunstnere har samtidig med og efterfølgende de to koryfæer Engelund og Hofmeister styrket indtrykket af Vendsyssel som en egn med en stærk og rig kunstnerisk tradition.

Det indtryk vil man få bekræftet, når Vendsyssel Kunstmuseum lørdag den 21.juni 2003 slår dørende op for en omfattende præsentation af museets samlinger i de nye og ualmindelig smukke omgivelser i den ombyggede Bechs Klædefabrik midt i Hjørring. 

Hjørring Kunstmuseum, i dag Vendsyssel Kunstmuseum, blev officielt oprettet i 1963. Med oprettelsen tilsigtedes ”at skabe en kunstnerisk værdifuld samling af dansk kunst med skyldig hensyntagen til arbejder af kunstnere med tilknytning til Vendsyssel”. Periodisk sagde man fra 1945 og frem. En formålsparagraf museet siden har været og fortsat er tro overfor. Siden 1963 er samlingerne vokset støt og kunstnerkredsen udvidet. 

I dag rummer samlingerne foruden malerier, som udgør tyngden, og grafik en meget fin samling af kunsthåndværk og skulptur.

En del af museets nye og ikke tidligere viste erhvervelser fra de senere år vil kunne ses på udstillingen. Det er bl.a. værker af Erland Knudssøn Madsen, Kurt Tegtmeier, Poul Anker Bech og Tove Anderberg.

1. november 2003 - 4. januar 2004