EN
 

Bruno Kjær - Skyggernes bibliotek

I gennem en årrække har et tilbagevendende tema i mine installationer været vidensorganisation. Altså omhandlende den viden der indsamles og systematiseres eller rettere den viden der ikke bliver indsamlet og systematiseret. Installationerne har ofte karakter af at være en slags biblioteker, udformet med det klassiske biblioteks symboler på og medier for viden: Bogen, reolen og læsepulten. Et centralt omdrejningspunkt har naturligvis været skriften og bogen. 

Bogen er det nedfældede erindringsmedium, og især er den videnskabens klassiske medium. Viden indsamles systematisk og præsenteres i bøgerne. Skriften og bogen bliver således essentielt den rationelle erkendelses medier

Men der er altid noget, der ikke kan fanges og udtrykkes gennem skriften - og det "noget" interessere mig. Man kan sige, at biblioteket har en usynlig dobbeltgænger: Den uhåndgribelige side af mennesket, den side, der ikke kan forstås og udtrykkes gennem den rationelle erkendelses medier. Den side, som kunsten kan forsøge at synliggøre og artikulere i forhold til det menneskebillede, der er spejlet i biblioteket.

Det er gennem årene blevet til en lang række af "biblioteker"(installationer) af større og mindre omfang., hvor vægten har været lagt på forskellige delaspekter i forbindelse med vidensorganisation.

Af mere markante "biblioteker" vil jeg fremhæve:


Index - Disjecta membra, 1995

Første del af titlen (Index) henviser til den katolske kirkes fortegnelse over forbudte bøger (Index Librorum Prohibitorum). "Disjecta membra" blev vist i 6 beskyttelsesrum i Aalborg centrum. Hvert rum fremstod som et bibliotek, med erindringen som tema i forskellige former.

"Anatomisk Teater"

Vendsyssel Kunstmuseum, 1995

Samme år på Vendsyssel Kunstmuseum installationen "Anatomisk Teater", der henviste til de anatomiske teatre, der opstod i Europa omkring 1500-tallet. Her kunne man mod betaling se en dissektion. I installationen indgik hvidmalede bøger, der ventede på at blive fyldt med ny viden, en indirekte henvisning til den første store anatom Andreas Vesalius.

"Tandfeens rige"

Nordjyllands kunstmuseum, 1995/96

Børnemuseum lavet til Nordjyllands Kunstmuseum, hvor rummet var skabt som et bibliotek over tandfeens brug af tænder. Til denne udstilling havde jeg skabt min egen mytologi for hvad Tandfeen skulle bruge tænderne til - de blev til sommerfugle !

"Tidekrukker" 

Nordjyllands Kunstmuseum, 2000 - Salo Kunstmuseum, Finland 2001

Her var bøgerne blevet erstattet af krukker, som beholdere for viden, erindring. I installationen indgik 3D-lyd, hvor man gennem hovedtelefon fik forstærket krukkernes "indhold". (3D-lyden var lavet i samarbejde med en forsker fra Aalborg Universitet. Krukkemotivet havde jeg allerede påbegyndt med en udsmykningsopgave for Forsvarets Bygningstjeneste 1999.

"Orpheus Atlas over Helvede"

Århus Kunstbygning, 2001

"Orpheus Atlas over Helvede", bestod bl.a. af 5 jernpulte hver med sin store bog i kobber. Hver kobberbog havde en side, der kunne åbne og lukke af sig selv (via trykluft), hvorved den tidslige dimension kom ind i værket. Installationen havde en række henvisninger til bl.a. oplysningstiden og de franske encyklopædister, samt middelalderens klosterkultur.

"Skyggernes Bibliotek"

Aalborg Kunstpavillon, 2002

"Skyggernes Bibliotek", var et forsøg på at lave et bibliotek for skygger - eller det irrationelle. Installationen havde mange af det klassiske biblioteks symboler.

21. juni - 20. oktober