EN
 

Imellem - Mette Stausland og Robert Wood

Udstillingsprojektet kortlægger en udvekslingsproces mellem to skabende kunstnere, der arbejder indenfor to forskellige, men dog ikke ubeslægtede felter. 

Med Mette Stauslands og Robert Woods parallelle interesser for tegning og landskab, arkitektur og skulptur dannes et fællesskab værkerne imellem, der rækker udover det fysiske rum og mod sindets. 

På udstillingen indgår både værker som de to kunstnere har produceret uafhængigt af hinanden og en serie nye værker, hvor de to kunstnere italesætter, problematiserer og fortolker hinandens praksis - for endelig at nå kulminationen i ét fælles værk. 

Mette Stausland (f.1956) er født og opvokset i Norge, men bor og arbejder i Basel, Schweiz og Rubjerg i Nordjylland.
Robert Wood (f.1957) bor og arbejder i Cornwall, England og Rubjerg i Nordjylland.

8. december 2012 - 10. marts 2013