Pernille Egeskov - BELONGING

Udstillingen BELONGING har fokus på temaet tilhørsforhold og ligger i tydelig forlængelse af Pernille Egeskovs eksisterende værkpraksis. Tilhørsforhold behandles i udstillingen i bred forstand; geografisk, til natur, til kultur, til sin familie, sin partner, sin krop, sit køn eller sin religion.

Tilhørsforhold er et yderst interessant og relevant emne i en verden, hvor det både fysisk og digitalt er muligt at flytte sig, og hvor mange desværre er nødsaget på flugt; hvornår føler man så, at man hører til et sted? Hvornår føler man sig så hjemme?

 

Tilhørsforhold i Vendsyssel

Udstillingen vil præsentere samtaleinterviews med borgere i forskellige aldersgrupper, køn og tidslig længde af bopæl i Vendsyssel, som alle spørges om deres opfattelse af, hvornår man hører til – eller ikke hører til – et givent sted; i dette tilfælde Vendsyssel.

I en periode over efteråret 2019 vil Egeskov gøre ophold i Vendsyssel Kunstmuseums kunstnerbolig og -atelier, hvorfra hun vil foretage sine observationer, indsamlinger og undersøgelser.

Med afsæt i vendelboernes identitetsforståelse og tilhørsforhold til netop Vendsyssel – en landsdel, der er adskilt fra det øvrige Jylland af Limfjorden mod syd – vil Egeskov anspore sit publikum æstetisk, poetisk og taktilt.

Mangesidige betragtninger vil udfolde sig gennem materialer såsom objets trouvé, tekstiler med iboende betydninger, organisk materiale – som når hun for eksempel anvender menneskehår som sytråd.

Egeskovs værker fremstår ofte abstrakte, men bearbejder emner og gemmer på fortællinger, der vedrører os alle.

 

Projektet er støttet af Statens Kunstfond.

Udstillingen vises 18. januar - 3. maj 2020