EN
 

Kunstnerbolig og atelier

I tilknytning til Vendsyssel Kunstmuseum er der indrettet et kunstneratelier med en 1-værelses bolig.

For at komme i betragtning til et ophold skal man fremsende en ansøgning til museet. I ansøgningen skal man begrunde, hvorfor man ønsker at låne atelier og bolig. Varighed af opholdet kan være fra 14 dage til 1 måned eller efter nærmere aftale. Kunstnerbolig og atelier er primært forbeholdt billedkunstnere.

Opholdet er gratis. Hvis der er tale om et kunstnerophold forventes til gengæld, at atelieret vil være tilgængeligt for museets gæster i nærmere aftalte tidsrum.

Som en kvittering for opholdet kan Vendsyssel Kunstmuseum ønske sig et selvportræt af kunstneren, der har modtaget legatopholdet. At det specifikt er et selvportræt, museet beder om, skyldes at museet som en niche har en ret omfattende selvportrætsamling.

Atelier og bolig kan benyttes uafhængig af museet.

Ansøgninger modtages og behandles løbende.
CV skal vedlægges ansøgningen.

Kunstnerbolig med atelier